ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ESB

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

To ESB, English Speaking Board (International) Ltd είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς πιστοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου, εποπτευόμενος από το Ofqual. Με περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας (ιδρύθηκε το 1953), έχει σήμερα εξελιχθεί σε έναν διεθνή οργανισμό που δραστηριοποιείται εκτεταμένα εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία, στην Ευρώπη και στην Άπω Ανατολή.

Οι εξετάσεις ESB είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ στα τέσσερα επίπεδα (B1, B2, C1, C2). Tα χορηγούμενα πιστοποιητικά γίνονται πλήρως δεκτά για διορισμό στο Δημόσιο (μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr και να αναζητήσετε τα τελευταία Φ.Ε.Κ. ή να συμβουλευτείτε το συνημμένο Φ.Ε.Κ., αρ. 458/30.12.2009).

Αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π.

Εξασφαλίζει μόρια UCAS (UCAS tariff points) για εισαγωγή σε Βρετανικά πανεπιστήμια για κατόχους C2. 

Format Εξετάσεων C2C1B2B1
Διεξαγωγή εξετάσεων
Χαρακτηριστικά εξετάσεων

*Παρέχεται σε μαθητές νομίμως λειτουργούντων Κέντρων Ξ.Γ. και νομίμως ασκούντων το επάγγελμα καθηγητών Ξ.Γ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (μαθησιακές δυσκολίες, κώφωση κ.ά.)

Τα δικαιολογητικά προς κατάθεση είναι τα παρακάτω:
1. Αίτηση για Ειδική Μέριμνα συμπληρωμένη από το ΚΞΓ Πατήστε εδώ
2. Πρωτότυπη ή επικυρωμένη ιατρική γνωμάτευση
3. Μετάφραση της γνωμάτευσης (Υπουργείο Εξωτερικών – Μεταφραστικό, Βρετανικό Συμβούλιο)
4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των παραπάνω δικαιολογητικών έως ένα μήνα πριν τις εξετάσεις

Περισσότερες Πληροφορίες